Previous
Gathering Stripes
Next

© Alexa Woolf 2006

Next
Previous
Gallery
Home

"Gathering Stripes" - Silk cloche